Please Activate WooCommerce Plugin First, to use it.

Zarządzanie nieruchomościami - Kałowski & Partnerzy

Zarządzanie nieruchomościami

Kompleksowa obsługa nieruchomości

Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami to działalność zawodowa polegająca na zawodowym  wykonywaniu następujących czynności zleconych przez właściciela nieruchomości:

 • prowadzenie i nadzorowanie bieżącej obsługi nieruchomości;
 • planowanie krótko- i długookresowych celów i sposobów ich realizacji w odniesieniu do zachowania nieruchomości w stanie niepogorszonym i rozwoju nieruchomości;
 • doradztwo w zakresie zarządzenia nieruchomością.

Zarządzanie nieruchomościami ma charakter interdyscyplinarny. Do prawidłowego prowadzenia działalności w tym zakresie niezbędna jest wiedza z wielu dziedzin:

 • prawa
  • gospodarki nieruchomościami,
  • cywilnego,
  • postępowania administracyjnego,
  • budowlanego, geodezyjnego i kartograficznego
  • finansowego,
  • i innych,
 • zarządzania,
 • rachunkowości i finansów,
 • ekonomii,
 • budownictwa (architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, elektryczne i inne),
 • gospodarki przestrzennej (planowania i zagospodarowania przestrzennego),
 • ubezpieczeń,
 • i wiele innych.

Ponadto specyfika pewnych nieruchomości narzuca konieczność, oprócz podstawowej znajomości wyżej wymienionych dziedzin, także szczegółowej znajomości określonych zagadnień, np.:

 • zagadnień ochrony zabytków,
 • zagadnień z zakresu prawa wodnego
 • i wiele innych.

Ofertę naszą kierujemy w dużej mierze do wspólnot mieszkaniowych, ale także współwłaścicieli i właścicieli nieruchomości mieszkaniowych, komercyjnych a także mieszanych. W swojej pracy wykorzystujemy wszystkie obowiązujące standardy oraz technologie gwarantujące sprawność obsługi ale przede wszystkim zadowolenie naszych klientów. Realizujemy decyzje właścicieli, przedkładamy własne propozycje zmierzające do efektywnej eksploatacji nieruchomości oraz poprawy jej stanu technicznego i estetyki. Celem nadrzędnym naszym jest obniżenie kosztów i likwidacja kosztów trudnych do zdefiniowania.

Zarządzanie nieruchomościami - Radom, Skaryszew, Szydłowiec, Iłża, Wierzbica, Starachowice, Skarżysko-Kamienna, Białobrzegi, Zwoleń, Pionki, Kielce - Kałowski & Partnerzy